آدرس: مشهد –  خ دانشگاه 17 پ 42

تلفن : ۰۵۱۳۸۴۱۵۷۹۵

موبایل : ۰۹۱۵۰۷۱۷۸۵۵

ایمیل :  aasapshop@gmail.comسلام همشهری

ما در خدمت شما هستیم

سعی می کنیم اولین باشیم.